Cáp điện trung thế Cadisun

Cáp điện Cadisun – Cáp điện trung thế
-Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép là 90 C.
-Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch
o
là 250 C, với thời gian không quá 5s
-Sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn
TCVN 5935-2:2013/IEC 60502-2:2005
-Điện áp từ 3.6/6(7.2)kV đến 18/30(36)kV
-Ruột dẫn gồm có nhôm hoặc đồng, màn
chắn kim loại là băng đồng hoặc sợi đồng,
có giáp và không có giáp.
-Hệ thống chống thấm (nếu có yêu cầu) đạt
yêu cầu thử nghiệm theo TCVN 5935-
2:2013 /IEC 60502-2:2005

Hiển thị 1–12 của 15 kết quả